Adexon gwarantuje sprofilowane i jakościowe produkty reklamowe

Polityka prywatności

My jako Adexon sp. z o.o. (dalej „Adexon”) zapewniamy naszym wydawcom zestaw narzędzi i usług aby maksymalizować ich przychody reklamowe. Robimy to poprzez łączenie naszych wydawców z szerokim spektrum reklamodawców jak również dzięki zaawansowanej technologii optymalizacyjnej (dalej „Technologia”). Wyposażeni w taką wiedzę, mogą podejmować rozsądniejsze i bardziej trafne decyzje jak sprzedawać swoją powierzchnię reklamową. 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje stosowane przez Adexon praktyki, które dotyczą naszej Technologii, witryny korporacyjnej umieszczonej pod adresem http://www.adexon.pl (dalej „Witryna”) oraz polityki plików cookie (dalej „Polityka cookie”).

Jeśli masz pytania dotyczące tejże Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: prywatnosc@adexon.pl 

 1. Technologia

 

Nasi wydawcy wykorzystują naszą Technologię w celu określenia, który reklamodawca będzie w stanie zapłacić najwyższą stawkę za powierzchnię na ich witrynach. Tym samym z dużym prawdopodobieństwem można natknąć się na tę technologię na stronach i aplikacjach naszych wydawców, którzy ją zaimplementowali.

 

Dane wrażliwe

Adexon nie wykorzystuje żadnych danych wrażliwych i podejmujemy wszystkie dostępne środki aby ich nie otrzymywać z żadnych źródeł. Przez dane wrażliwe rozumiemy tu takie informacje, które wykorzystane bezpośrednio lub przy niewielkim wysiłku umożliwią skontaktowanie się ze wskazaną osobą, takie jak (lecz nie tylko) nazwisko, numer telefonu, adres email czy adres domowy. Jednakże ze względu na naturę Internetu nie mamy możliwości całkowitego kontrolowania wszystkich informacji, które zostaną przesłane przez wydawców do naszych serwerów. Nie mniej jeśli tylko dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych wrażliwych, dołożymy wszelkich starań aby usunąć te informacje ze wszystkich naszych zasobów. Co więcej – jeśli takie dane niezamierzenie przekażemy naszym wydawcom lub reklamodawcom, wówczas dopilnujemy aby również oni ją ze swoich zasobów.

 

Kody emisyjne

Wydawcy wdrażają naszą Technologię poprzez umieszczenie na swoich stronach i aplikacjach dedykowanych kodów emisyjnych, dzięki którym możliwa jest emisja reklam. Takie kody zawierają jedynie anonimowe informacje o danej stronie , sekcji i rozmiarze kreacji.

 

Gromadzenie i udostępnianie danych niewrażliwych

Nasza Technologia poprzez witryny wydawców gromadzi i wykorzystuje jedynie dane, które nie są danymi wrażliwymi, takie jak adres IP urządzenia wykorzystywanego do łączenia się z Internetem, rodzaj przeglądarki, rodzaj i liczbę odwiedzonych stron, datę i godzinę, kiedy przeglądarka zwróciła zapytanie o reklamę oraz ile razy to zrobiła.

Dane, które nie są danymi wrażliwymi możemy udostępniać naszym wydawcom i reklamodawcom z wykorzystaniem naszej Technologii. Ponadto dane niewrażliwe, które pozyskane zostały za jej pomocą, możemy łączyć z innymi danymi uzyskanymi od partnerów i klientów, ale przy ich pomocy nie ma możliwości żeby danego użytkownika zidentyfikować lub się z nim skontaktować indywidualnie.

Warto jednak mieć świadomość, że strony naszych wydawców jak również strony, do których prowadzą reklamy dostarczane za pomocą naszej Technologii, mogą chcieć pozyskiwać informacje o użytkownikach (dane niewrażliwe) poprzez technologię plików cookie oraz inne dane wrażliwe, które użytkownik zdecyduje się przekazać podczas rejestracji. Jakkolwiek staramy się dobierać naszych wydawców i partnerów bardzo starannie, nie odpowiadamy za prowadzoną przez nich politykę prywatności. Tym bardziej zalecamy zapoznawanie się ich praktykami, w jaki sposób posługują się pozyskanymi danymi od użytkowników.

 

Podmioty, których nasza Technologia dotyczy

 

Strony naszych wydawców

W niektórych przypadkach witryny współpracujące z nami mogą chcieć wykorzystywać nasze kody emisyjne do przekazywania reklamodawcom informacji o użytkowniku, takich jak dane demograficzne, które uprzednio zechciał je podać (np. w procesie rejestracji), tak długo, jak będą miały do tego prawo. W ramach naszej polityki prywatności wystrzegamy się przekazywania danych wrażliwych, toteż jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie takich danych, wówczas dołożymy wszelkich starań aby usunąć te informacje z naszych zasobów, jak również zażądamy aby taka witryna zaprzestała ich wysyłania do nas. Nie możemy i nie bierzemy odpowiedzialności za prowadzone przez nie polityki prywatności. Dlatego zalecamy zapoznawanie się ich praktykami, w jaki sposób posługują się pozyskanymi danymi od użytkowników.

 

Reklamodawcy

Wyświetlane reklamy przez podmioty zewnętrzne z wykorzystaniem naszej Technologii mogą zawierać informacje z ich plików cookie lub/i innych narzędzi agregujących dane. Ponadto same reklamy mogą zawierać linki do innych witryn posiadających własną bazę plików cookie lub narzędzia do zbierania danych.

 

Zewnętrzni dostawcy danych

Zewnętrzni dostawcy danych to firmy, które gromadzą informację o zachowaniu użytkowników poprzez współpracę z wieloma witrynami, które są przez tych użytkowników odwiedzane. Są to najczęściej informacje niewrażliwe, takie jak tematyka strony, odwiedzane sekcje, etc. Współpracujemy z wieloma takimi firmami i dostarczamy ich dane naszym reklamodawcom w zagregowanej i anonimowej postaci.

 

Przetrzymywanie informacji

Wszystkie niewrażliwe dane, które gromadzimy z wykorzystaniem naszej Technologii przetrzymujemy nie dłużej niż 90 dni. Raporty, które powstają na ich podstawie, mogą być przetrzymywane dłużej.

 

 1. Witryna korporacyjna

 

Nasza witryna oferuje przede wszystkim szczegółowe informacje o usługach, które dostarczamy.

 

Pliki cookie i inne narzędzia oznaczające

W ramach naszej witryny korporacyjnej wykorzystujemy technologię plików cookie do lepszego zarządzania nią. Zapisane na urządzeniu pliki cookie mogą pozostawać na nim przez dłuższy czas, a można je usunąć podążając za wskazówkami podanymi w przeglądarce internetowej.

Gromadzenie i udostępnianie danych niewrażliwych

Na naszej witrynie zbieramy jedynie dane niewrażliwe, takie jak odwiedzone przez użytkownika strony czy rodzaj wykorzystywanej przeglądarki, dzięki którym udoskonalamy ją i możemy dostosowywać do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Również gromadzimy dane wrażliwe poprzez formularze umieszczone na stronie oraz pocztę e-mail, jeśli tylko użytkownik decyduje się nam takie dane przekazać. Wykorzystujemy je tylko i wyłącznie żeby odpowiedzieć na wysłane przez użytkownika zapytanie. Przechowujemy je przez pewien czas i zwykle są kasowane w normalnym procesie, gdy niezbędna jest dodatkowa powierzchnia.

 

Zewnętrzne witryny

Nasza witryna może zawierać linki i odnośniki do innych stron w Internecie, które mogą wykorzystywać technologie plików cookie lub/i inne narzędzia agregujące dane. Nie bierzemy odpowiedzialności za prowadzone przez nie polityki prywatności oraz ich zawartość. W tej sytuacji również zalecamy zapoznawanie się ich praktykami przed przekazaniem jakichkolwiek danych wrażliwych takiej witrynie.

 

Przekazywanie informacji podmiotom zewnętrznym

Adexon nie sprzedaje, nie wypożycza i nie przekazuje żadnych danych zebranych na witrynie zewnętrznym firmom bez zgody użytkowników.

 

3.Polityka plików cookie

 

4.Ogólne informacje

 

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji naszych użytkowników jest niezwykle ważne dla nas. Wdrożyliśmy szereg procedur aby chronić dostępne dla nas informacje, zarówno podczas transmisji jak również po ich otrzymaniu. Wykorzystujemy w tym celu szyfrowanie danych, jak również inne środki zapobiegawcze. Warto mieć świadomość, że żadna z metod zabezpieczania danych czy to podczas ich przechowywania czy transmisji, nie jest w 100% bezpieczna i jakkolwiek podejmujemy wszystkie dostępne środki żeby zapewnić im bezpieczeństwo, nie możemy tego zagwarantować.

 

Przekazywanie informacji podmiotom zewnętrznym

Adexon może ujawnić wrażliwe dane podmiotom zewnętrznym, jeśli zostanie do tego zobligowany przepisami prawnymi w toczącym się dochodzeniu lub jeśli zajdzie potrzeba podjęcia stosownych kroków prawnych w przypadku podejrzenia popełnienia czynów zabronionych.

W przypadku przejęcia, konsolidacji, sprzedaży aktywów, bankructwa lub innej zmiany osobowości prawnej przez Adexon, zebrane dane wrażliwe za pośrednictwem witryny korporacyjnej, mogą zostać przekazane podmiotowi nabywającymi prawa.

 

Zmiany w polityce prywatności

Co pewien czas mogą być dokonywane w niniejszym dokumencie wraz z wdrażaniem nowych produktów i usług do oferty. Jeśli wprowadzane zmiany będą znaczące, wówczas umieścimy stosowną informację na naszej witrynie jak również w niniejszym dokumencie.

 

Informacje kontaktowe

Jeśli pojawią się pytania lub zastrzeżenia do prowadzonej przez Adexon polityki prywatności, wówczas prosimy o kontakt pod adresem prywatnosc@adexon.pl

 

“Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.”

Mark Twain

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania?

Z przyjemnościa porozmawiamy jak możemy pomóc Twojej firmie

  Dziękujemy
  Twoje zapytanie
  zostało
  pomyślnie wysłane

  Odpowiemy w możliwe najkrótszym czasie...

  Zamknij

  Uuups...
  Coś poszło nie tak!
  Przepraszamy

  Spróbuj ponownie za chwilę...

  Zamknij